AR2480 APC NetShelter SV 42U 800mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides Black

Mô tả: AR2480 APC NetShelter SV 42U 800mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides Black
Giá bán: 31,000,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 5 năm
Xuất xứ: APC
Ngày đăng: 28-08-2015

Chi tiết sản phẩm

AR2480 APC NetShelter SV 42U 800mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides Black 
 
Net Weight : 130.50 KG
Maximum Height : 2057.00 mm
Maximum Width : 800.00 mm
Maximum Depth : 1060.00 mm
Weight Capacity (static load) : 1002.27 KG
Weight Capacity (dynamic load) : 460.91 KG
Minimum Mounting Depth : 168.00 mm
Maximum Mounting Depth : 777.00 mm
Rack Height : 42U
Rack Width : 19"
Color : Black