Tủ Mạng APC NetShelter SV 42U 600mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides Black

Mô tả: Net Weight : 112.20 KG Maximum Height : 2057.00 mm Maximum Width : 600.00 mm Maximum Depth : 1060.00 mm Weight Capacity (static load) : 1002.27 KG Weight Capacity (dynamic load) : 460.91 KG Minimum Mounting Depth : 168.00 mm Maximum Mounting Depth : 777.00 mm Rack Height : 42U Rack Width : 19" Color : Black
Giá bán: 25,700,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 5 năm
Xuất xứ: APC
Ngày đăng: 02-08-2014

Chi tiết sản phẩm